Effektivisera ert arbete med stöd av kvalificerade revisioner

Ta del av all vår erfarenhet och kunskap kring revisioner vare sig ni vill förstärka/bygga upp er egen interna revision eller få den interna revisionen helt utförd av oss.  Vi utför revisioner av miljö- och kvalitetsledningssystem uppbyggda enligt standard ISO 14001 och ISO 9001. Interna revisioner visar på eventuella brister och styrkor i ert arbete och syftar till att ge er stöd för förbättringsarbete och effektiviseringar.

Övriga tjänster inom revision

Vi utför revisionsutbildning för interna revisorer som vi anpassar till respektive kunds verksamhet och utför på plats.

Vi utför granskning av biobränslen där hållbarhetsbesked krävs enligt lagstiftningen. Vi har varit med sedan starten och har idag ett flertal kunder som anlitar oss för både den initiala granskningen vid ansökan  och löpande granskningen vid omprövningar.

revision

granskning_biobransle