En väl utförd riskanalys gör förbättringsarbetet mycket enklare

Att göra riskanalyser är inte någon ny arbetsmetod men blir allt mer använt för att bedöma exempelvis risker i projekt och investeringar. Nu införs även kravet på riskanalyser  i den uppdaterade ISO 9001-standarden. Krav finns också på att ett förebyggande arbete ska kopplas till riskanalysen. Vi är själva övertygade att detta är en av de största förändringarna som har gjorts inom ISO 9001 för att verkligen göra kvalitetsarbetet till en del av verksamhetsutvecklingen.

Att göra riskanalys av verksamheten är ett bra sätt att bli medveten om var de största riskerna finns och vad man behöver göra för att minska dessa. En väl dokumenterad riskanalys gör det också lättare att ha en gemensam bild när man har interna diskussioner. Riskanalysen kan också bättre ge underlag till vad som egentligen behöver dokumenteras. Det innebär att  onödig dokumentation kan begränsas.

Vi har en modell där vi tillsammans med verksamheten skapar en dokumenterad riskanalys och arbetar fram en gemensam syn på behov av förbättringsarbete. Riskmodellen tar utgångspunkt i kundperspektivet, dvs. att uppnå ökad kundnöjdhet, liksom de högre kraven som ställs på ledningens styrning av kvalitetssystemet.

Kontakta oss om ni behöver stöd för att snabbt få kunskap om och utföra en riskanalys.

riskanalys

Vi erbjuder:

  • kunskap
  • mallar
  • beprövad metod

och projektleder för ett bra och certifierbart resultat.