Att strukturera företagets arbete lönar sig när man vill vara framgångsrik

Att bestämma sig för att arbeta med ett verksamhetssystem är att bestämma sig för att göra olika delar av verksamheten mer genomtänkt, strukturerad och planerad. Syftet bör vara att bli mer framgångsrik i affärerna. Ökad kvalitet för kunden och minskad miljöpåverkan är resultatet av ett framgångsrikt verksamhetssystem. Som med mycket annat kan man klara sig länge utan att vara systematisk och genomtänkt i alla lägen men på längre sikt har verksamhetssystem positiva effekter för de flesta verksamheter.

Vi är kunniga på verksamhetssystem enligt ISO-standarderna och stödjer företag och organisationer i arbetet med att få effektiva system. Verksamhetssystemen innehåller ett antal delområden som var för sig behöver bearbetas för att bli bra, vare sig man precis ska påbörja sitt arbete eller har haft sitt ledningssystem igång en tid. Vi bistår med kunskapen och erfarenheten av hur mer än 100 företag har utvecklat sina system.

verksamhetsstyrning

ISO 14001         ISO 9001